gwarancjaDSB – certyfikat konieczny do pracy w Norwegii

Dlaczego to takie ważne, żeby mieć uprawnienia DSB?

Certyfikat DSB uprawnia Cię do pracy jako elektryk w Norwegii. Potwierdza, że umiejętności, które zdobyłeś w Polsce, są zgodne z norweskimi wymogami. Posiadanie certyfikatu jest konieczne. Umożliwi Ci znalezienie zatrudnienia i da Ci pierwszeństwo do pracy jako elektryk. Warto wiedzieć, że elektrycy w Norwegii zarabiają najwięcej w branży budowlanej.

Kto może uzyskać certyfikat DSB?

DSB możesz otrzymać tylko wtedy, kiedy posiadasz polskie uprawnienia do pracy jako elektryk oraz uzyskałeś dyplom w zawodzie elektryk lub pokrewnym. Certyfikatu nie mogą otrzymać więc osoby, które dopiero starają się o uprawnienia elektryczne.

Co jest potrzebne, żeby uzyskać DSB?

Każdy elektryk, który chce pracować w Norwegii, musi przesłać aplikację do DSB – norweskiej Dyrekcji Ochrony Cywilnej i Planowania Awaryjnego. Aplikacja zostaje rozpatrzona przez odpowiednią komisję, która ocenia kwalifikacje kandydata w oparciu o obowiązujące w Norwegii przepisy.

Do aplikacji musisz dołączyć następujące dokumenty:

 • CV, które zawiera dane personalne, dane kontaktowe, wykształcenie oraz doświadczenie w zawodzie, który chcesz wykonywać w Norwegii,
 • kopię paszportu lub dowodu osobistego,
 • kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły w zawodzie elektryk lub pokrewnym wraz z listą przedmiotów, ocenami, programem nauczania, wynikami z egzaminów,
 • tłumaczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły wraz z listą przedmiotów, ocenami, programem nauczania, wynikami z egzaminów,
 • kopię oryginału zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych,
 • tłumaczenie oryginału zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych,
 • kopię oryginału dyplomu zawodowego lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu w zawodzie elektryk lub pokrewnym,
 • tłumaczenie oryginału dyplomu zawodowego lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu w zawodzie elektryk lub pokrewnym,
 • kopię oryginału referencji/zaświadczenia od aktualnego lub poprzednich pracodawców jako dowód przynajmniej rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich 10 lat od momentu ukończenia szkoły (doświadczenie zawodowe musi być z innego kraju niż Norwegia),
 • tłumaczenie oryginału referencji/zaświadczenia od aktualnego lub poprzednich pracodawców jako dowód przynajmniej rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich 10 lat od momentu ukończeniu szkoły (doświadczenie zawodowe musi być z innego kraju niż Norwegia),
 • kopię oryginału uprawnień SEP,
 • podanie o uznanie kwalifikacji zawodowych (podanie w języku norweskim napiszemy za Ciebie!).

Aby uzyskać uprawnienia DSB musisz określić, jaka jest Twoja specjalność i jaki rodzaj prac chcesz wykonywać w Norwegii. We współpracy z naszą agencją będziesz ubiegał się o potwierdzenie umiejętności w zakresie elektryki niskonapięciowej i będziesz uprawniony do pracy w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Dodatkowo możesz załączyć inne certyfikaty i dokumenty, które mogą być pomocne w uzyskaniu uprawnień DSB.

Teksty dokumentów muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język norweski lub angielski. DSB zaleca jednak, żeby tłumaczenia były w języku angielskim. Jeśli potrzebujesz pomocy z tłumaczeniem, możesz skontaktować się z nami. Współpracujemy z biurami tłumaczeń, które zajmują się tłumaczeniem dokumentów potrzebnych do uzyskania DSB.

Czas oczekiwania na wydanie certyfikatu

Na wydanie certyfikatu DSB czeka się około 6-8 miesięcy od momentu dostarczenia kompletu dokumentów.

Jobforce Biuro Pośrednictwa Pracy
ul. Andrzeja Struga 26/28 pok. 223
26-609 Radom

Pon.- Pt. :
8:00 - 16:00