DSB – certyfikat konieczny do pracy w Norwegii

Dlaczego to takie ważne, żeby mieć uprawnienia DSB?

Certyfikat DSB uprawnia Cię do pracy jako elektryk w Norwegii. Potwierdza, że umiejętności, którezdobyłeś w Polsce, są zgodne z norweskimi wymogami. Posiadanie certyfikatu jest konieczne.Umożliwi Ci znalezienie zatrudnienia i da Ci pierwszeństwo do pracy jako elektryk. Warto wiedzieć,że elektrycy w Norwegii zarabiają najwięcej w branży budowlanej.

producent rzemienia

recruitment

Kto może uzyskać certyfikat DSB?

DSB możesz otrzymać tylko wtedy, kiedy posiadasz polskie uprawnienia do pracy jako elektryk. Certyfikatu nie mogą otrzymać więc osoby, które dopiero starają się o uprawnienia elektryczne.


 

personal profile

Co jest potrzebne, żeby uzyskać DSB?

Każdy elektryk, który chce pracować w Norwegii, musi przesłać aplikację do DSB – norweskiej Dyrekcji Ochrony Cywilnej i Planowania Awaryjnego. Aplikacja zostaje rozpatrzona przez odpowiednią komisję, która ocenia kwalifikacje kandydata w oparciu o obowiązujące w Norwegii przepisy.


 

profiles

Do aplikacji musisz dołączyć następujące dokumenty:

 • CV, które zawiera dane personalne, dane kontaktowe, wykształcenie oraz doświadczenie w zawodzie, który chcesz wykonywać w Norwegii,
 • kopię paszportu lub dowodu osobistego,
 • kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły wraz z listą przedmiotów, ocenami, programem nauczania, wynikami z egzaminów,
 • tłumaczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły wraz z listą przedmiotów, ocenami, programem nauczania, wynikami z egzaminów,
 • kopię oryginału zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych,
 • tłumaczenie oryginału zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych,
 • kopię oryginału dyplomu zawodowego lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu w zawodzie elektryk lub pokrewnym,
 • tłumaczenie oryginału dyplomu zawodowego lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu w zawodzie elektryk lub pokrewnym,
 • kopię oryginału referencji/zaświadczenia od aktualnego lub poprzednich pracodawców jako dowód przynajmniej rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich 10 lat od momentu ukończenia szkoły (doświadczenie zawodowe musi być z innego kraju niż Norwegia),
 • tłumaczenie oryginału referencji/zaświadczenia od aktualnego lub poprzednich pracodawców jako dowód przynajmniej rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich 10 lat od momentu ukończeniu szkoły (doświadczenie zawodowe musi być z innego kraju niż Norwegia),
 • kopię oryginału uprawnień SEP,
 • podanie o uznanie kwalifikacji zawodowych (podanie w języku norweskim napiszemy za Ciebie!).

Aby uzyskać uprawnienia DSB musisz określić, jaka jest Twoja specjalność i jaki rodzaj prac chcesz wykonywać w Norwegii. We współpracy z naszą agencją będziesz ubiegał się o potwierdzenie umiejętności w zakresie elektryki niskonapięciowej i będziesz uprawniony do pracy w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Dodatkowo możesz załączyć inne certyfikaty i dokumenty, które mogą być pomocne w uzyskaniu uprawnień DSB.

Wszystkie dokumenty muszą być opieczętowane i podpisane przez notariusza. Teksty dokumentów muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język norweski lub angielski. DSB zaleca jednak, żeby tłumaczenia były w języku norweskim. Jeśli potrzebujesz pomocy z tłumaczeniem, możesz skontaktować się z nami. Współpracujemy z biurami tłumaczeń, które zajmują się tłumaczeniem dokumentów potrzebnych do uzyskania DSB.


 

hourglass

Czas oczekiwania na wydanie certyfikatu

Na wydanie certyfikatu DSB czeka się około 4 miesięcy od momentu dostarczenia kompletu dokumentów.


 

Jobforce Biuro Pośrednictwa Pracy
ul. Andrzeja Struga 26/28 pok. 223
26-609 Radom

Pon.- Pt. :
8:00 - 16:00